h
19 januari 2011

Gennep zet schouders onder de speeltuinen

23-12-2010 - De SP in Gennep zet stappen vooruit voor de speeltuinen in de gemeente. De kwaliteit van speelgelegenheden of het ontbreken daarvan in de wijken was een van de punten die naar boven kwamen tijdens de grootscheepse buurtenquete die in de zomer in alle Gennepse kernen gehouden werd en sindsdien is een werkgroep ermee aan de slag gegaan.

Lees verder
19 januari 2011

Gennep in de kijker

17 november 2010 - De SP Gennep i.o. heeft zich tijdens de Limburgse regioconferentie op 7 november goed in de kijker gespeeld.

Lees verder
19 januari 2011

SP Gennep kiest voor versterking aan de basis

Gennep, 28 september 2010 De SP in Gennep zet het licht op groen voor de oprichting van een lokale afdeling. Tijdens een Algemene Ledenvergadering hebben de Gennepse SP-leden gisteren daartoe besloten. Verdere worteling in de samenleving, versterking van de fundamenten en ontplooiing van activiteiten staan daarbij centraal. Daarmee geeft de partij de voorkeur aan versterking aan de lokale basis boven deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in november.

Lees verder
17 januari 2011

SP Gennep positief over coalitieakkoord

De SP in de gemeente Gennep reageert overwegend positief op het coalitieakkoord van CDA, KERN en D66. De partij kan zich grotendeels vinden in de speerpunten die de nieuwe coalitie heeft neergelegd en juicht het toe dat de gemeente werk gaat maken van sociale betrokkenheid en leefbaarheid in de kernen en wijken.

Lees verder

Pagina's