h

Afdeling

De SP-afdeling Gennep bestaat uit ruim 100 leden en is ongeveer sinds het jaar 2000 actief in de gemeente. Hoofdwerkwoord van de afdeling is: samen met de mensen dingen verbeteren en naar oplossingen zoeken.

In het begin opereerde de Gennepse SP als werkgroep vooral in de wijken. Zaken omtrent verkeersveiligheid, speelvoorzieningen in de wijken, wonen en natuurbehoud werden door actieve SP-leden in kaart gebracht en onder de aandacht gebracht van de politiek. Een succesvolle werkwijze die de afdeling uiteraard nog steeds hanteert.

Tijdens landelijke en provinciale verkiezingen behaalde de SP steeds uitstekende resultaten in Gennep. Daaruit groeide het besef dat er behoefte bestond aan een volwaardige SP-afdeling in het Gennepse. Die werd in 2011 een feit en vervolgens bereidde de SP zich voor op deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Zoals bekend won de SP die met overmacht. Met niet minder dan 5 van de 17 zetels deed de SP als grootste partij haar intrede in de gemeenteraad. Met D66 en KERN werd vervolgens een coalitie gevormd en nam de eerste SP-wethouder zitting in het college van Gennep.

De afdeling heeft daarnaast een grote groep actieve leden - de kerngroep - die de ruggengraat van de afdeling vormen en datgene wat er onder de inwoners van de gemeente Gennep leeft omzetten in ideeën en concrete voorstellen. Politiek activisme geschiedt immers binnen- én buitenparlementair en bovenal: samen met de mensen.  

 

 

 

U bent hier